Alle verstrekte persoonsgegevens worden vrijwillig verstrekt met als doel het opstellen van Huur en Koopaktes.

Inkomstengegevens zullen niet aan niet- betrokken partijen worden verstrekt zonder toestemming verstrekker. Tevens zullen wij uw contactgegevens niet bewaren om aan derden te verstrekken.

Indien u op een huurwoning of appartement reageert stemt u in om naast copy ID bewijs, een inkomstenverklaring alsmede een verklaring van geen huurschuld vrijwillig te verstrekken. Mocht het niet tot een huurovereenkomst leiden dan worden deze gegevens aan u terug gezonden of vernietigd.

Conform AVG.