In een tijd waar steeds meer mensen op korte ruimte met elkaar moeten leven komt het steeds vaker tot conflictsituaties. Te denken valt aan problemen met de buren omtrent de erfscheiding, een verstoorde arbeidsrelatie of het bezwaar willen maken tegen een besluit van een overheidsinstantie. Ook krijgt u steeds meer te maken met wanbetalers en is een incassoprocedure niet te voorkomen.

Bovengenoemde situaties vallen onder verschillende rechtsgebieden, ik kan u o.a. behulpzaam zijn bij:

Arbeidsrecht: Dit is de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Een werkgever zal zich goed moeten beraden wanneer en op welke gronden hij een werknemer ontslaat. Deze gronden zijn limitatief in de wet opgenomen. Kan een werknemer zelf ook ontslag nemen? Het antwoordt hierop is ja, want ook voor de werknemer zijn limitatief gronden opgenomen om ontslag te nemen. De meest gebruikte term in de ontslagprocedure is een verstoorde arbeidsrelatie met gevolgen voor werkgever en werknemer.

Burenrecht: Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad: Overhangende takken, geluidsoverlast, hoge bomen en eigenmachtig snoeiwerk. Wat hiertegen te doen. Mogen mijn buren altijd gebruik maken van hun erfdienstbaarheid? Hoe ontstaat dit?

Huurrecht: Dit rechtsgebied is te verdelen in woonruimte en bedrijfsruimte. De huurder wordt op specifieke wijze beschermd maar heeft ook zijn rechten. Dit geld ook voor de verhuurder die ter bescherming van zijn eigendom in het huurcontract beperkingen omtrent het gebruik kan opnemen, gecombineerd met sancties.

Incasso: Door de slechte economische vooruitzichten en de teloorgang van waarden en normen hebben maken veel klanten de keuzen om wel een dure auto of gsm te handhaven maar andere rekeningen niet te voldoen. Middels een goede samenwerking met diverse Deurwaarders kunnen wij u behulpzaam zijn bij het incasseren van uw gelden.