Wilt u uw huis verkopen ? Dan doen wij u enige info toekomen.

De steeds kritischer wordende consument weet dat hij bij Ter Tanje Vastgoed & juridisch Advies een uitstekende persoonlijke dienstverlening krijgt binnen de juiste prijs/kwaliteitsmarge.

Wanneer wordt een huis een thuis? Wat onderscheid uw huis of appartement van de anderen in het grote aanbod van onroerend goed. Voor veel kopers is locatie: jonge gezinnen kiezen voor veel groen en speelvoorzieningen alsmede basisonderwijs in de buurt, terwijl ouderen gebaat zijn bij primaire voorzieningen binnen loop of rij afstand. Budget, inrichting al dan niet instap klaar of levensloopbestendig allemaal factoren die de verkoopbaarheid en waarde van uw woning bepalen.

Stap 1. Eerste oriëntatiegesprek  verkopers- Makelaar. Inventarisatie van de wensen. GEEN OPSTARTKOSTEN

Stap 2. Vastleggen van de verkoopprijs en plan van aanpak.

Stap 3. Presentatie van het pand via diverse media nadat professioneel fotograaf een fotoshoot heeft gemaakt.

Stap 4. Verzorgen rondleidingen en afspraken. Geen 9 tot 17:00 mentaliteit. Feedback verzorgen voor verkoper.

Stap 5. Verkoop. Ontzorgen van verkoper. Koopakte opstellen met wensen. Rekening houden met termijnen en verplichtingen.

Maximumlening hypotheek omlaag
Naast de striktere Nibud-normen worden kooplustige huizenjagers ook beperkt door een maatregel van de overheid. De maximaal toegestane verhouding tussen de woningwaarde en hypotheek (de loan-to-value) daalt naar beneden. Een lening bedraagt nu nog maar 100 procent.

Blockchain technologie opteert de vastgoed markt te veroveren, maar de meeste makelaars werken hier reeds mee. Blockchain claimt dat de openbaarheid en uniformiteit zorgt voor minder fouten en minder systemen. Helaas is dit reeds achterhaald. Het Kadaster is de enige bron die makelaars en notarissen raadplegen en elke woning of bouwgrond heeft een eigen identiteit. 

Het Kadaster is reeds openbaar en verwerkt alle transacties. Vergissingen omtrent eigendom en identiteit zijn uitgesloten. Doordat ik als makelaar direct de gegevens uit het kadaster kopieer en verwerk in een maatwerk koopakte controleer ik tevens met de Notaris en evt. aankoopmakelaar de identiteit van het onroerend goed.

Een koopakte kan geen standaard contract zijn omdat elke woning een eigen identiteit heeft zoals bijv. erfpacht of eigen grond, kettingbeding of optiebeding, etc. Allemaal juridische begrippen die het gebruik van een woning beperken of vergroten en juist daarom is het belangrijk dat een koopakte maatwerk is. Deze koopakte wordt zowel naar verkoper en koper gestuurd ter controle en tevens naar de Notaris. Alle betrokken partijen die belang hebben bij de afwikkeling van de koopakte hebben inzage en controle. Blockchain heeft het over een openbaar systeem maar wie heeft er behoefte aan dat zijn/haar vermogen c.q. hypotheekschuld  nog meer openbaar wordt ?

Uw makelaar is uw controleur in de keten van verkoop.